partner certpol Kraków

Jesteśmy oficjalnym partnerem firmy Certpol sp. z o.o. na terenie Krakowa i Małopolski

 

Oferujemy podpisy cyfrowe:

Bezpośredni numer kontaktowy

Informacje
tel. 606 943 957

ELEKTRONICZNY PODPIS KWALIFIKOWANY

Co daje podpis elektroniczny kwalifikowany?

  • podpisywanie dowolnych plików oraz masowe podpisywanie wielu plików poprzez podanie kodu PIN
  • weryfikowanie podpisów elektronicznych pod dokumentami

Warianty:

  • z certyfikatem ważnym 1 rok lub 2 lata
  • zestaw z czytnikiem lub bez czytnika

Zastosowanie

  • kontakty drogą elektroniczną z ZUSem (w programie Płatnik)
  • składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRSu
  • składanie e-deklaracji podatkowych
  • podpisywanie raportów do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)
  • korespondencja z GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
  • podpisywanie faktur elektronicznych
  • składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
  • korespondencja z urzędami administracji publicznej
  • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
  • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych

ELEKTRONICZNY PODPIS NIEKWALIFIKOWANY

Zastosowanie

Certyfikat Certum przeznaczony jest do zabezpieczania korespondencji elektronicznej (poczty e-mail). Umożiwia podpisanie i/lub szyfrowanie przesyłek. W połączeniu z oprogramowaniem podpisującym i szyfrującym (np. proCertum Combi) certyfikat służy również do zabezpieczania plików, np. archiwizowanych na dowolnym nośniku danych. Certyfikat pozwala na wykrycie wszelkich ingerencji i zmian w przesyłce e-mail, dokonanych przez osoby trzecie oraz daje gwarancję odbiorcy, że autorem wiadomości wysłanej z konta e-mail jest właściciel konta. W praktyce certyfikat Certum Silver stosowany jest jako główny sposób identyfikacji użytkownika w korporacji czy instytucji oraz jako podstawowe narzędzie do zabezpieczenia poczty elektronicznej.

Korzyści

  • wiarygodna identyfikacja właściciela certyfikatu w Internecie,
  • prowadzenie bezpiecznej korespondencji elektronicznej, także o charakterze zawodowym,
  • skuteczna ochrona przed przechwyceniem, przeczytaniem lub sfałszowaniem wiadomości elektronicznych,
  • skuteczna ochrona przed przechwyceniem, przeczytaniem lub sfałszowaniem przechowywanych dokumentów elektronicznych i plików,
  • dostęp do innych usług oferowanych przez CERTUM PCC (np. e-Notarius).

Parametry certyfikatu

  • zgodny ze standardem X.509 v.3 (RFC5280),
  • zabezpieczony funkcją skrótu SHA1,
  • minimalna długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit, EC 571 bit: sect571k1 (NIST K-571) oraz sect571r1 (NIST B-571),
  • wydany przez CERTUM PCC posiadający aktualny certyfikat zgodności ze standardami WebTrust,
  • wydany przez CERTUM PCC, którego certyfikat urzędu (certyfikat root) jest automatycznie rozpoznawany jako zaufany we wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach internetowych oraz we wszystkich produktach firmy Microsoft,
  • możliwa jest weryfikacja statusu certyfikatu przy pomocy list CRL oraz protokołu OCSP.

Źródło www.certpol.pl