Jesteśmy oficjalnym partnerem firmy Certum na terenie Krakowa i Małopolski

Oferujemy podpisy cyfrowe:

ELEKTRONICZNY PODPIS KWALIFIKOWANY

Co daje podpis elektroniczny kwalifikowany?

 • podpisywanie dowolnych plików oraz masowe podpisywanie wielu plików poprzez podanie kodu PIN
 • weryfikowanie podpisów elektronicznych pod dokumentami

Warianty:

 • z certyfikatem ważnym 1 rok lub 2 lata
 • zestaw z czytnikiem lub bez czytnika

Zastosowanie

 • kontakty drogą elektroniczną z ZUSem (w programie Płatnik)
 • składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRSu
 • składanie e-deklaracji podatkowych
 • podpisywanie raportów do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)
 • korespondencja z GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 • podpisywanie faktur elektronicznych
 • składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
 • korespondencja z urzędami administracji publicznej
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych

ELEKTRONICZNY PODPIS NIEKWALIFIKOWANY

Zastosowanie

Certyfikat Certum przeznaczony jest do zabezpieczania korespondencji elektronicznej (poczty e-mail). Umożiwia podpisanie i/lub szyfrowanie przesyłek. W połączeniu z oprogramowaniem podpisującym i szyfrującym (np. proCertum Combi) certyfikat służy również do zabezpieczania plików, np. archiwizowanych na dowolnym nośniku danych. Certyfikat pozwala na wykrycie wszelkich ingerencji i zmian w przesyłce e-mail, dokonanych przez osoby trzecie oraz daje gwarancję odbiorcy, że autorem wiadomości wysłanej z konta e-mail jest właściciel konta. W praktyce certyfikat Certum Silver stosowany jest jako główny sposób identyfikacji użytkownika w korporacji czy instytucji oraz jako podstawowe narzędzie do zabezpieczenia poczty elektronicznej.

Korzyści

 • wiarygodna identyfikacja właściciela certyfikatu w Internecie,
 • prowadzenie bezpiecznej korespondencji elektronicznej, także o charakterze zawodowym,
 • skuteczna ochrona przed przechwyceniem, przeczytaniem lub sfałszowaniem wiadomości elektronicznych,
 • skuteczna ochrona przed przechwyceniem, przeczytaniem lub sfałszowaniem przechowywanych dokumentów elektronicznych i plików,
 • dostęp do innych usług oferowanych przez CERTUM PCC (np. e-Notarius).

Parametry certyfikatu

 • zgodny ze standardem X.509 v.3 (RFC5280),
 • zabezpieczony funkcją skrótu SHA1,
 • minimalna długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit, EC 571 bit: sect571k1 (NIST K-571) oraz sect571r1 (NIST B-571),
 • wydany przez CERTUM PCC posiadający aktualny certyfikat zgodności ze standardami WebTrust,
 • wydany przez CERTUM PCC, którego certyfikat urzędu (certyfikat root) jest automatycznie rozpoznawany jako zaufany we wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach internetowych oraz we wszystkich produktach firmy Microsoft,
 • możliwa jest weryfikacja statusu certyfikatu przy pomocy list CRL oraz protokołu OCSP.

Źródło www.certpol.pl